CONFRONTANT CONCEPTES EN L’ART I L’ANTROPOLOGIA

Les jornades Confrontant Conceptes en l’Art i l’Antropologia (Encountering Concepts in Art and Anthropology) van ser les primeres que el grup de recerca GRAPA va organitzar en col·laboració amb l’Anthropology of Art Interest Group de la VANEASA (Visual Anthropology section of the European Association of Social Anthropologists).

L’argument de les jornades va ser la relació entre la pràctica artística contemporània i l’antropologia. Després de dècades de pràctiques experimentals d’intercanvi entre l’art i l’antropologia, vam creure que havia arribat el moment de reconèixer els malentesos que de vegades es generen al voltant d’aquest tema. Des del GRAPA vam considerar que era un bon moment per discutir, des del punt de vista de l’antropologia, quins eren els conceptes amb els quals es treballa en aquests processos experimentals i indagar sobre la possibilitat que antropòlegs i artistes usin els mateixos conceptes de maneres diferents.

L’objectiu era discutir alguns d’aquests conceptes, precisament per la seva ambigüitat: Cos, Participació/Exclusió, Mètode, Creativitat, Institucions, Recerca, Arxius. La finalitat no era produir definicions, sinó discutir sobre els problemes que aquests conceptes generen.

Les jornades es van celebrar el 10, 11 i 12 de juny del 2015 al Laboratori d’Antropologia, de Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona.

Introducció

Roger Sansi

Participació

Anton Nikolotov

Treball / Mètode

Roger Sansi

Creativitat

Rodrigo Ferrari-Nunes

Institucions

Lidia Rossner/ Jonas Tinius

Arxiu

Fiona Siegenthaler/ Giulia Battaglia

Recerca

Thomas Fillitz


cartell_jornades_grapa

cartell_jornades_grapa_2